Ověření záručního limitu

Každé zařízení Jablocom je prodáváno se záruční dobou, kterou garantujeme přímo my, jakožto výrobce. Tato záruční doba začíná běžet okamžikem, kdy bylo zařízení prodáno prvnímu distributorovi. Pokud si chcete ověřit, zda je vaše zařízení ještě kryto touto záruční dobou, zašlete nám IMEI vašeho zařízení na adresu support@noabe.com. Záruční dobu ověříme.

V případě, že záruční doba výrobce již skončila, vaše zařízení může být stále v záruční době poskytované vaším prodejcem. Ta se řídí zákonem (případně může být prodloužena prodejcem) a datem prodeje (tedy kdy jste zařízení zakoupili). Pro uplatnění této záruky kontaktujte svého prodejce.

19. 9. 2016 EYE-02 (Česky) EyeSee (Česky) GDP-02 (Česky) GDP-04 (Česky) GDP-06 GDP-08 Help Me! kit (Česky)